Rodríguez León, Rosario. rimera ornada nternacional e omento a a ectura La ontribución e as ibliotecas niversitarias l omento a a ectura”. Biblioteca Universitaria 25, no. 2 (octubre 10, 2022). ccedido marzo 27, 2023. https://bibliotecauniversitaria.dgb.unam.mx/rbu/article/view/1482.