Rodríguez León, Rosario. 2022. rimera ornada nternacional e omento a a ectura La ontribución e as ibliotecas niversitarias l omento a a ectura”. iblioteca niversitaria 25 (2). https://doi.org/10.22201/dgbsdi.0187750xp.2022.2.1482.